Nettai Shoujo

Author: YOSHITOMI Akihito
Synopsis: Recopilatorio de 9 yuri-historias.