Líderes del equipo
Crash
Twitter: crashito
Miembros
Iris
yokimoto
Twitter: ecander6
Astrovago
Kemm
Kuroudi
Naurim
Bio: Otaku, 90% tsun, Menudo fansubber, ¡TOSHINO KYOKO! fan, Mio fan, Taiga is my waifu, Reiuji Utsuho the best, Easy come, Easy go!, Storm bass.
MadameRed
AragornTFK
nitram
Takkun
sawatsu
echen